Од 01.01.2022. - Парцеле у власништву Rio Sava (Rio Tinto), купљене након укидања Уредбе Владе о просторном плану подручје посебне намене за експлоатацију и прераду минерала јадарит и изјаве поводом тога премијерке Ане Брнабић, од 12.01.2022.

бр кат. парцела Врста земљишта: Култура: Површина m²: Датум купопродаје: Вредност: Кат. Општина Власник:
1 547/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9610 12.01.2022. 80.950 EUR Слатина RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
2 554/5 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 3. КЛАСЕ 1114 12.01.2022. заједно са 547/1 Слатина RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
3 288/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 4800 25.01.2022. 58.787 EUR Г. Недељице RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
4 306 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1371 25.01.2022. 13.136 EUR Г. Недељице RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
5 307 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2704 25.01.2022. 23.735 EUR Г. Недељице RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
6 197 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 2145 25.01.2022. 29.269 EUR Слатина превод у току заједно са кп 198
7 198 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1924 25.01.2022. заједно са 197 Слатина превод у току заједно са кп 197
8 275/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ПАШЊАК 4. КЛАСЕ 9334 03.02.2022. 576.924 EUR Г. Недељице превод у току заједно са другим парцелама
9 275/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ПАШЊАК 5. КЛАСЕ 3029 03.02.2022. заједно са другим парцелама 275/1 ГН Г. Недељице превод у току заједно са другим парцелама
10 280/1 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 28956 03.02.2022. заједно са другим парцелама 275/1 ГН Г. Недељице превод у току заједно са другим парцелама
11 284/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 6767 03.02.2022. заједно са другим парцелама 275/1 ГН Г. Недељице превод у току заједно са другим парцелама
12 284/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 8472 03.02.2022. заједно са другим парцелама 275/1 ГН Г. Недељице превод у току заједно са другим парцелама
13 189 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 5148 03.02.2022. заједно са другим парцелама 275/1 ГН Слатина превод у току заједно са другим парцелама
14 120/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1987 03.02.2022. заједно са другим парцелама 275/1 ГН Слатина превод у току заједно са другим парцелама
15 58/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 10103 11.02.2022. 72.946 EUR Слатина превод у току заједно са другим парцелама
16 326 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2686 11.02.2022. заједно са другим парцелама 58/2 Сл Слатина превод у току заједно са другим парцелама
17 343 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2474 11.02.2022. заједно са другим парцелама 58/2 Сл Слатина превод у току заједно са другим парцелама
18 345 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1183 11.02.2022. заједно са другим парцелама 58/2 Сл Слатина превод у току заједно са другим парцелама
19 101/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 3204 18.02.2022. 200.000 РСД Г. Недељице превод у току

До 31.12.2021. - Парцеле у власништву Rio Sava (Rio Tinto) катастарска општина Горње Недељице, укупно 45ha 72ar 57m2:

бр кат. парцела Врста земљишта: Култура: Површина m²: Врста права: Облик својине: власник
1 77/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 4. КЛАСЕ 4939 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
2 200 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1234 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
3 202 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3394 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
4 206 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4159 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
5 210 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1587 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
6 215 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3237 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
7 218/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3476 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
8 219/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2992 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
9 219/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2483 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
10 219/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3647 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
11 220 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6672 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
12 221 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6578 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
13 229/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 7973 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
14 229/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2521 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
15 276 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 4153 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
16 279/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 3374 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
17 280/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 4. КЛАСЕ 3261 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
18 281 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9880 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
19 283 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 5715 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
20 286 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 19778 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
21 287 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 11333 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
22 288/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 5124 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
23 288/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 6134 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
24 288/4 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1926 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
25 289/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 10134 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
26 289/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 3320 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
27 289/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1042 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
28 290/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 4707 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
29 290/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 758 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
30 292/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 2189 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
31 292/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1251 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
32 294/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 9260 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
33 294/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 10010 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
34 294/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 4983 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
35 295 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 448 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
36 296/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3620 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
37 296/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 843 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
38 297 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 329 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
39 298/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ 3065 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
40 298/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ 637 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
41 299/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1936 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
42 299/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3214 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
43 300 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3644 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
44 301 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 963 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
45 303 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1893 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
46 304 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2808 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
47 305 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1702 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
48 308 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 2. КЛАСЕ 2989 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
49 309 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 5642 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
50 310/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1587 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
51 310/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2321 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
52 311 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 6051 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
53 312 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 5641 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
54 313 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ 2284 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
55 314 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 345 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
56 315 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 4. КЛАСЕ 952 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
57 316/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 20110 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
58 316/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9858 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
59 317 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4876 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
60 318 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5027 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
61 319 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6194 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
62 320/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3744 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
63 320/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3888 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
64 320/3 ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ 300 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
65 321/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1277 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
66 321/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1335 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
67 322 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 532 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
68 323 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 12138 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
69 324 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 12898 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
70 325 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 8554 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
71 326 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 9569 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
72 327 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2118 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
73 328/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1902 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
74 328/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1624 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
75 329/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 926 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
76 329/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1018 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
77 332 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3302 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
78 333/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3993 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
79 333/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2843 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
80 335 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 6451 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
81 336 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 6968 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
82 337 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 634 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
83 338/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 545 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
84 339/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 576 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
85 341/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2323 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
86 342 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2924 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
87 343 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1153 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
88 344 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 364 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
89 345 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4317 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
90 346 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3092 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
91 350/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3221 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
92 350/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2745 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
93 350/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 4744 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
94 350/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1368 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
95 353 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 915 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
96 360 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1865 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
97 361/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2003 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
98 361/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1953 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
99 362/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1131 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
100 366/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 3092 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
101 366/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1542 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
102 367/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2035 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
103 367/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1588 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
104 368 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 7257 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
105 369 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 7668 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
106 375/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5785 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
107 383/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 642 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
108 385/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 640 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
109 385/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ 573 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
110 386 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3112 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
111 387/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 892 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
112 388/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 2787 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
113 389/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВОЋЊАК 3. КЛАСЕ 4316 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
114 389/2 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 2. КЛАСЕ 978 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
115 389/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВОЋЊАК 3. КЛАСЕ 2301 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
116 389/6 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 2. КЛАСЕ 1297 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
117 390/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 7775 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
118 390/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 2755 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
119 390/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1242 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
120 391/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВОЋЊАК 3. КЛАСЕ 1619 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
121 391/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВОЋЊАК 3. КЛАСЕ 1643 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
122 392/2 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 4. КЛАСЕ 685 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
123 392/3 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 4. КЛАСЕ 911 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
124 392/4 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 4. КЛАСЕ 329 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
125 392/5 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 4. КЛАСЕ 337 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД

До 31.12.2021. - Парцеле у власништву Rio Sava (Rio Tinto) катастарска општина Слатина, укупно 103ha 31ar 98m2:

бр кат. парцела Врста земљишта: Култура: Површина m²: Врста права: Облик својине: власник
1 49/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9861 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
2 50 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5927 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
3 51 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 5641 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
4 52 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 721 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
5 53/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 988 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
6 58/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 13843 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
7 59 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6919 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
8 60 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2966 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
9 61 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4484 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
10 62 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4330 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
11 63/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5662 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
12 64/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4059 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
13 64/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3353 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
14 64/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2718 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
15 64/5 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4496 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
16 65 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ 981 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
17 66 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 407 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
18 67/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 11560 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
19 67/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6529 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
20 67/3 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1368 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
21 68/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1535 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
22 68/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1520 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
23 68/4 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 8226 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
24 68/8 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2040 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
25 70 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 7048 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
26 74 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4555 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
27 75 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4357 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
28 79/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2678 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
29 79/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 571 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
30 82 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3472 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
31 85/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 10099 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
32 85/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6869 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
33 86 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ 5629 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
34 87 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1436 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
35 88 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 17486 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
36 90/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9539 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
37 90/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2597 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
38 91 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 461 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
39 94/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 3583 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
40 94/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6510 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
41 95 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЛИВАДА 4. КЛАСЕ 1209 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
42 96 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 2416 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
43 97 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЛИВАДА 4. КЛАСЕ 2288 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
44 98 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЛИВАДА 4. КЛАСЕ 3653 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
45 99/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2255 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
46 99/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4273 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
47 100 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 26833 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
48 101/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 10234 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
49 101/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 8716 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
50 101/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5243 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
51 101/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2680 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
52 101/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5856 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
53 102 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 5856 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
54 104 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2327 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
55 106 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5327 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
56 109 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 5. КЛАСЕ 2303 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
57 110 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 6. КЛАСЕ 1687 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
58 111 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 5. КЛАСЕ 1432 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
59 112 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 5. КЛАСЕ 1373 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
60 114/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1282 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
61 114/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1323 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
62 114/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1364 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
63 114/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 936 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
64 114/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 944 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
65 114/6 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 2475 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
66 115 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3085 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
67 116/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1047 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
68 116/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2390 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
69 116/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2977 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
70 116/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3397 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
71 117 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3809 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
72 118 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 994 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
73 119/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1053 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
74 119/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ 1001 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
75 120/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1933 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
76 120/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1731 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
77 120/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1970 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
78 121/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3514 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
79 121/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6156 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
80 121/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 9114 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
81 122/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9099 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
82 124/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3255 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
83 125/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5500 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
84 129/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4507 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
85 130 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2065 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
86 131 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1081 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
87 132 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 16681 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
88 133 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 435 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
89 135 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2416 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
90 138 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 9671 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
91 139/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5019 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
92 140/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5181 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
93 145 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4590 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
94 146 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 3. КЛАСЕ 1733 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
95 147 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 3. КЛАСЕ 1493 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
96 148 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 10154 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
97 149/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5949 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
98 149/2 ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ 847 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
99 150 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 10400 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
100 154 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 8684 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
101 155/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1548 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
102 155/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1429 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
103 155/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1829 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
104 155/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 1609 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
105 156/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6135 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
106 159/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 6003 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
107 159/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1002 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
108 160/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2317 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
109 160/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1447 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
110 160/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1667 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
111 160/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1161 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
112 161 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1508 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
113 162 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1457 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
114 163 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3311 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
115 165/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 5757 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
116 166 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4924 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
117 167 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6079 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
118 169 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 2. КЛАСЕ 3364 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
119 170/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1817 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
120 172 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1038 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
121 173 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 399 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
122 174 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1010 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
123 183 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1580 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
124 184 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1210 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
125 185/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1453 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
126 186 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3721 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
127 191 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 2. КЛАСЕ 2433 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
128 192/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 475 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
129 193 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 4884 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
130 195 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2302 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
131 196 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 3804 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
132 199 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 2386 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
133 200 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 2. КЛАСЕ 3323 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
134 201 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1919 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
135 202/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 6. КЛАСЕ 7259 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
136 202/3 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 5. КЛАСЕ 1002 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
137 202/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 5. КЛАСЕ 1049 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
138 210/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 3763 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
139 210/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 155 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
140 211 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 11369 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
141 212/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 4049 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
142 212/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 4255 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
143 214 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2778 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
144 215/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 4452 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
145 215/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 5193 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
146 216 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 3395 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
147 217 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 4007 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
148 218/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 723 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
149 295/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 12128 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
150 296 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2000 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
151 297 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 1778 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
152 298 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2557 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
153 300 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 9781 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
154 301/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2757 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
155 301/5 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 1414 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
156 302/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 2. КЛАСЕ 2888 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
157 302/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2839 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
158 303/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 5457 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
159 305 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 2273 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
160 306/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 2817 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
161 306/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3728 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
162 309/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 3309 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
163 310 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 8263 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
164 313 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЛИВАДА 4. КЛАСЕ 5892 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
165 314 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 7130 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
166 317 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 5545 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
167 318/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 2210 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
168 318/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 738 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
169 319 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 5. КЛАСЕ 2834 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
170 320/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ПАШЊАК 5. КЛАСЕ 1328 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
171 321/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1543 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
172 321/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 2627 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
173 321/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3169 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
174 322/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 5552 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
175 322/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1530 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
176 322/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1531 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
177 323/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 1969 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
178 323/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 2930 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
179 324/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 3088 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
180 324/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1540 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
181 325 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 4162 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
182 330 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 2302 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
183 332 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 3. КЛАСЕ 3566 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
184 333 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 3262 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
185 334/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 9655 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
186 334/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 7141 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
187 334/4 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 5809 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
188 334/5 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 3488 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
189 335 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4668 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
190 336 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2607 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
191 337 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 3718 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
192 338 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 4147 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
193 339 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 4637 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
194 340 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2050 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
195 341 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3404 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
196 342/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 4500 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
197 342/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 4102 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
198 344 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 426 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
199 347 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 6. КЛАСЕ 7015 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
200 349/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4620 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
201 352 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 7472 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
202 353/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5030 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
203 354 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 5945 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
204 359 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2978 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
205 498 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ 10666 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
206 499 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЛИВАДА 2. КЛАСЕ 1852 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
207 501 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 9602 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
208 510 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 1459 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
209 513 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 1721 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
210 514 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 3. КЛАСЕ 1703 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
211 519 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 2865 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
212 520 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 4. КЛАСЕ 5820 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
213 521/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 4. КЛАСЕ 9307 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
214 522/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 4313 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
215 523/1 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 18349 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
216 524 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 943 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
217 525 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1565 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
218 526 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ШУМА 2. КЛАСЕ 1922 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
219 529 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 13169 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
220 530 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 4. КЛАСЕ 6389 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
221 533/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 3946 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
222 536/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 7999 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
223 538 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 2425 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
224 539 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 2221 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
225 540 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 3. КЛАСЕ 6436 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
226 543 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 8814 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
227 545/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 4925 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
228 545/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 542 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
229 545/3 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 551 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
230 545/4 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 1377 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
231 546/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЛИВАДА 4. КЛАСЕ 4786 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
232 546/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 588 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
233 547/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 8566 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
234 547/3 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1368 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
235 553 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6655 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
236 554/2 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 3. КЛАСЕ 3638 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
237 555/1 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 3. КЛАСЕ 2500 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
238 555/2 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ШУМА 3. КЛАСЕ 832 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
239 556 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 6373 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
240 558/1 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1763 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
241 558/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 2262 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
242 559/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 19166 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
243 559/2 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3287 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
244 559/3 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3338 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
245 559/4 ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ЊИВА 5. КЛАСЕ 3273 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
246 559/5 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 459 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
247 560/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 3652 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
248 560/2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 993 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
249 560/3 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЊИВА 3. КЛАСЕ 1029 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
250 560/4 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 5. КЛАСЕ 2621 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
251 561/1 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 7102 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
252 561/2 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 1034 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
253 561/3 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 535 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
254 561/4 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 344 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД
255 561/5 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛОВА ПАРЦЕЛЕ 314 СВОЈИНА ПРИВАТНА RIО SАVА ЕХРLОRАТIОN ДОО БЕОГРАД

Напомене:

1. Ово није спонзорисано од стране домаће или иностране владе, фирме или организације

2. Представља двоседмични рад једног човека, где је највише узео времена преглед к. парцела на еКатастру

3. Сви подаци су јавно доступни на сајтовима РГЗа (Геосрбија и еКатастар непокретности)

4. До 2022. су прегледане кат. општине Горње Недељице (718 к. парцела до кат. парцеле бр. 500) и Слатина (976 к. парцела до кат. парцеле бр. 600), дакле не комплет све парцеле те две кат. општине

5. До 2022. Рио Тинто (Рио Сава) од поменутих прегледаних парцела је власнику Горњим Недељицама на 125 кат. парцела или 45ha 72a 57m2, а у Слатини 255 парцела или 103ha 31a 98m2

6. Можете горе десно да укључите/искључите слојеве/лејере на мапи

7. Локацијски услови су 6. јануара 2021, допуњени 19. октобра 2021, издати од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, што је доступно на сајту, али уз немогућност претраге за баш тим подносиоцем захтева (Рио Сава/Тинто)

8. Зоне изградње и утицаја рудника, индустријског дела и депоније су узете из нацрта „Просторног плана подручја посебне намене пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“, израђен за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Београду, 2019. године, доступно на сајту

9. Иако је Влада Републике Србије јавно објавила 12.01.2022. да се укида поменути Просторни план за рудник, Рио Тинто је наставио откуп земљишта, док је РГЗ од 01.02.2022. почео масован поступак промене намене и за парцеле које још увек нису купљене од стране Рио Тинта.